Free Online Slots & On line casino Games

우리카지노 – https://www.casinice.com; Moreover, they serve up magnificent possibilities of profitable. Irrespective of whether you’re a fan of Roulette , Blackjack , Baccarat or scratch card games, our Casino part…

Matcha 101

Matcha, tencha adı verilen gölgede yetişen yeşil çayın taş değirmenlerde ince bir toz haline getirilmesiyle üretilen geleneksel bir Japon Yeşil Çay tozudur.

Emperors Seven

Yaklaşık 5000 yıl önce Çinliler tarafından keşfedilen, yine Camellia Sinensis adlı bitkinin yapraklarından elde edilen yeşil çay; yaprakların toplanır toplanmaz kavrulup hızla kurutulması ile elde edilir.

Black Vanilla

Dünya’da ve Türkiye’de en çok tüketilen çay olan siyah çay, toplandıktan sonra beş aşamadan geçer. En önemli aşama, ilk aşama olan toplama aşamasıdır. Toplanan çayın, tazeliğini kaybetmeden fabrikalara ulaştırılması gerekmektedir.

Black Mango

Siyah çay ve yeşil çay, aynı bitkinin (Camellia sinensis) yapraklarından üretilmektedir. Aralarındaki fark, hasattan sonra yaprakların işleniş biçimidir. Yeşil çay yapraklarının soldurma ve kurutma işleminin süresi oldukça kısadır.