Emperors Seven

Yaklaşık 5000 yıl önce Çinliler tarafından keşfedilen, yine Camellia Sinensis adlı bitkinin yapraklarından elde edilen yeşil çay; yaprakların toplanır toplanmaz kavrulup hızla kurutulması ile elde edilir.

Black Vanilla

Dünya’da ve Türkiye’de en çok tüketilen çay olan siyah çay, toplandıktan sonra beş aşamadan geçer. En önemli aşama, ilk aşama olan toplama aşamasıdır. Toplanan çayın, tazeliğini kaybetmeden fabrikalara ulaştırılması gerekmektedir.

Black Mango

Siyah çay ve yeşil çay, aynı bitkinin (Camellia sinensis) yapraklarından üretilmektedir. Aralarındaki fark, hasattan sonra yaprakların işleniş biçimidir. Yeşil çay yapraklarının soldurma ve kurutma işleminin süresi oldukça kısadır.