KVKK Uyarınca Aydınlatma Metni

İşbu KVKK Uyarınca Aydınlatma metni temel olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca [∙]’nin (“NESCO GIDA İÇECEK TUR. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.”) [∙] internet sitesi (“www.teaco.com.tr”) aracılığı ile ne tür veriler topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve Tea Co.’in verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, Şirketin işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

Siz üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek; sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve www.teaco.com.tr’nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Üye’yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

Bu veriler haricinde, www.teaco.com.tr ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta ve işlemekteyiz.

Bu kişisel verileri www.teaco.com.tr’de sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, işbu KVKK Uyarınca Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve hukuki yükümlülüklerimizin gereği olarak idari kurumlarla paylaşabiliriz. Şirket, www.teaco.com.tr’yi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi güvenliğiniz ve Şirket’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Şirket, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte Üye’nin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır.

Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği [Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2902. Sok. Sarnıç Park AVM No:7/1 Çayyolu-Çankaya/Ankara] yazılı başvuruda bulunarak veya [[email protected]] adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adres, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bizimle üyeliğiniz sırasında paylaşmış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek;

  1. herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  3. kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  4. kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  5. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  6. kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  7. düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  8. kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve
  9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Şirket taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırır.

Lütfen veri işleme faaliyetlerinizi değerlendirerek bu bölümü onaylayınız veya gerektiği takdirde değiştiriniz.