Kullanım Koşulları

[www.teaco.com.tr] internet sitesine girmeniz ve kullanmanız söz konusu aşağıdaki şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Web sitesini kullanmadan önce aşağıda detaylı olarak belirtilen Kullanım Sözleşmesi’ni okumanız gerekmektedir.

1. Taraflar

1.1 [www.teaco.com.tr] internet sitesinin (Bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) faaliyetlerini yürüten NESCO GIDA ICECEK TUR. INS. ITH. SAN VE TIC. LTD. STI. (Bundan böyle NESCO olarak anılacaktır).

1.2 WEB SİTESİ’ne üye olan veya siteyi ziyaret eden internet kullanıcısı (“Kullanıcı”).

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu NESCO’nun sahip olduğu WEB SİTESİ’nden kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Kullanım Şartları

3.1 Web Sitesi herkese açık olmakla birlikte, aksi belirtilmedikçe üyelik ücretsizdir.

3.2 Kullanıcı, WEB SİTESİ’ni ziyaret etmek veya ürün almakla, bu sitenin kullanılmasına ilişkin koşulları açıkça kabul etmiş sayılır.

3.3 Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan NESCO sorumlu değildir. NESCO, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.4 NESCO, WEB SİTESİ ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

3.5 Kullanıcı, WEB SİTESİ’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer şahsi bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, WEB SİTESİ’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.6 Kullanıcı, WEB SİTESİ’nin satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından faydalanarak, NESCO’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi NESCO’nun kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının NESCO tarafından tespit edilmesi durumunda, NESCO’nun kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

3.7 NESCO genel ahlak ve toplum kurallarına uygun davranmayan kullanıcıların üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmakla birlikte, bu tür ilişkilerinden meydana gelebilecek zarardan kullanıcının kendisi sorumludur.

3.8 Kullanıcı sitedeki bilgilerinin güncel olmasından sorumludur ve değişiklik durumunda sitedeki bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

3.9 NESCO’nun üye veya kullanıcıdan bilgi talep ettiği durumlarda, zorunlu olarak verilmesi istenen bilgilerin açık bir şekilde tanımlamasını yaparak, bu bilgileri değiştirme ve iptal etme hakkını üye veya kullanıcıya tanıyacak ve ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgi verecektir.

3.10 Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi bir davranıştan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.11 Web Sitesinde diğer sitelerin linkleri bulunabilir. NESCO, site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. NESCO, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya 3. Partilerin sitesine yönlendirebilir. NESCO bağlantı sağladığı 3. Parti sitelerde kullanıcıya ait şifre ve hesapların güvenliğinden sorumlu değildir.

3.12 Site tarafından üyelere verilen her türlü kupon kodu ve hediye satılamaz, takas edilemez, paylaşılamaz ve devredilemez niteliktedir. Aksi takdirde geçerliliğini yitirecektir.

3.13 Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üye ‘ye aittir.

3.14 WEB SİTESİ yazılım ve tasarımı NESCO mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında kendileri tarafından korunmaktadır.

3.15 Ortak bir bilgisayar kullanılması ve üye girişi yapılması sonucu, kullanıcı işlemi tamamlandıktan sonra söz konusu bilgisayardan çıkış işlemi yapmalıdır. Çıkış işleminin yapılmaması nedeniyle, kullanıcı veya üyenin üyelik işlemlerinde ya da satın aldığı ürün üzerinde 3. Kişiler tarafından yapılabilecek işlemlerden NESCO sorumlu olmayacaktır.

3.16 Üçüncü bir tarafın kullanıcı veya üyenin kimliğinin ifşasını talep eden bir mahkeme celbi veya diğer bir yasal evrakla başvurması halinde, NESCO kullanıcının kayıtlı bulunan adresini kullanarak durumu derhal bildirmek için makul bütün çabaları gösterilecektir. Bu durumda, kayıtlarda bulunan irtibat bilgilerinin güncel olmamasından veya başka şekillerde bildirimde bulunulamayacak durumda olunmasından NESCO sorumlu olmayacaktır.

4. İhtilafların İhlali

Kullanıcı siteyi kullanmakla site ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul eder. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara’da bulunan Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

5. Yürürlük

Üyenin üyelik kaydı yapması, kullanıcının kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.